Oddziały SEP w Polsce – jak uzyskać komplet uprawnień elektrycznych?

Niniejszy artykuł pod tytułem Te opakowania przedłużają trwałość towarów nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Te opakowania przedłużają trwałość towarów należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Do pracy w zawodzie elektryka konieczne są odpowiednie kwalifikacje, wiedza, a także doświadczenie. Jak uzyskać komplet uprawnień? Z tego artykułu dowiesz się, co warto wiedzieć o oddziałach SEP w Polsce oraz jak przygotować się do kursu zawodowego i egzaminu!

Oddziały SEP w Polsce

SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to jedna z największych w Polsce pozarządowych organizacji o charakterze naukowo-technicznym. Misją stowarzyszenia jest propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryczności, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej oraz popularyzacja działań na rzecz gospodarki energetycznej.

Oddziały SEP można znaleźć w wielu miastach Polski, między innymi w:

 • Bielsku-Białej
 • Bydgoszczy
 • Gliwicach
 • Katowicach
 • Kielcach
 • Krakowie
 • Opolu
 • Poznaniu
 • Tarnowie
 • Toruniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

SEP zajmuje się także edukacją – stowarzyszenie organizuje szkolenia i kursy zawodowe, przygotowujące chętne, pełnoletnie osoby, do pracy na stanowisku elektryka.

SEP w Polsce – jak uzyskać komplet uprawnień elektrycznych?

Aby uzyskać komplet uprawnień elektrycznych, należy zapisać się na kurs szkoleniowy SEP oraz zdać egzamin kwalifikacyjny. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

 • Są pełnoletnie, tzn. ukończyły 18 lat
 • Posiadają podstawowe wykształcenie (minimum)

Mile widziane są osoby o wykształceniu elektrycznym lub podobnym, lecz nie jest to konieczny warunek, by przystąpić do egzaminu zawodowego.  Koszt udziału w egzaminie w roku 2018 kosztował 210,00 zł. Kwota ta jest zależna od wysokości minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto.

Podczas szkolenia SEP poruszane są między innymi takie tematy jak przepisy ogólne, obowiązki na stanowisku pracy elektryka, zasady organizacji oraz bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, a także zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci i BHP. Zarówno kurs przygotowawczy, jak i egzamin, składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Zajęcia przygotowawcze odbywają się na terenie całej Polski, także w weekendy, można się na nie zapisać grupowo.

SEP w Polsce – jak często należy odnawiać uprawnienia?

Uprawnienia elektryczne uzyskane po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego nie są bezterminowe.  Ze względu na ciągły rozwój technologii i zmiany w prawie energetycznym, uprawnienia te są ważne przez okres 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do kursu SEP i wyrobić ponownie kwalifikacje.