Odszkodowanie - kryteria, rodzaje

Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody. Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Odszkodowanie - kryteria, rodzaje

Odszkodowanie – warunki

Odszkodowanie zostanie przyznane przy spełnieniu warunków:

 Po pierwsze dojdzie do szkody
 Po drugie szkoda wynika ze zdarzenia, z którym związane jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.
 Po trzecie jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałą szkodą a zdarzeniem, które ją wywołało

Odszkodowanie - kryteria, rodzaje

Rodzaje odszkodowań

Podstawowe rodzaje odszkodowań w pigułce:

 odszkodowanie OC, pobierane z ubezpieczenia majątkowego
 odszkodowanie z autocasco, obejmuje skutki ewentualnych uszkodzeń, zniszczeń itp.
 odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, w przypadku zgonu ubezpieczonego i pośmiertnie przyznawane jego rodzinie.
 odszkodowanie powypadkowe
 odszkodowanie od banku i od Skarbu Państwa

Pamiętaj! Poszkodowany wybiera formę odszkodowania, pieniężną lub przywrócenie do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody.