Odszkodowanie – kryteria, rodzaje

Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody. Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Odszkodowanie – warunki

Odszkodowanie zostanie przyznane przy spełnieniu warunków:

  • Po pierwsze dojdzie do szkody
  • Po drugie szkoda wynika ze zdarzenia, z którym związane jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.
  • Po trzecie jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałą szkodą a zdarzeniem, które ją wywołało

Rodzaje odszkodowań

Podstawowe rodzaje odszkodowań w pigułce:

  • odszkodowanie OC, pobierane z ubezpieczenia majątkowego
  • odszkodowanie z autocasco, obejmuje skutki ewentualnych uszkodzeń, zniszczeń itp.
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, w przypadku zgonu ubezpieczonego i pośmiertnie przyznawane jego rodzinie.
  • odszkodowanie powypadkowe
  • odszkodowanie od banku i od Skarbu Państwa

Pamiętaj! Poszkodowany wybiera formę odszkodowania, pieniężną lub przywrócenie do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody.