Odszkodowanie w pigułce

Każdy z nas powinien posiadać podstawową wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących odszkodowań. Warto je poznać!

Odszkodowanie w pigułce

Odszkodowanie

Co powinniśmy wiedzieć?

 jest rodzajem świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu za wyrządzone krzywdy od osoby fizycznej lub osoby prawnej
 stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej
 wysokość odszkodowania powinna być zawsze adekwatna do rozmiarów powstałej szkody i pokryć szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści
 uprawnionym do odszkodowania jest każdy, kto został poszkodowany w wyniku zdarzenia nie z jego winy

Jak zadbać o budżet

Zadośćuczynienie

To świadczenie przysługuje w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym.

 jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy
 stanowi rodzaj złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego
 może być wskazane przez cel społeczny
 ma charakter jednorazowy