Odszkodowanie w pigułce

Niniejszy artykuł pod tytułem Te opakowania przedłużają trwałość towarów nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Te opakowania przedłużają trwałość towarów należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Każdy z nas powinien posiadać podstawową wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących odszkodowań. Warto je poznać!

Odszkodowanie

Co powinniśmy wiedzieć?

  • jest rodzajem świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu za wyrządzone krzywdy od osoby fizycznej lub osoby prawnej
  • stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej
  • wysokość odszkodowania powinna być zawsze adekwatna do rozmiarów powstałej szkody i pokryć szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści
  • uprawnionym do odszkodowania jest każdy, kto został poszkodowany w wyniku zdarzenia nie z jego winy

Zadośćuczynienie

To świadczenie przysługuje w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym.

  • jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy
  • stanowi rodzaj złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego
  • może być wskazane przez cel społeczny
  • ma charakter jednorazowy