Uprawnienia SEP przez internet? Teraz to możliwe!

Niniejszy artykuł pod tytułem Te opakowania przedłużają trwałość towarów nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Te opakowania przedłużają trwałość towarów należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu elektryka wydaje się wiązać z wieloma trudnościami. Dojazdy na kurs, godziny spędzone na nauce i ćwiczeniach, a następnie zdawanie egzaminu… żmudna droga, na którą nie każdy ma czas i możliwości przejścia. Doskonałym rozwiązaniem jest zrobienie kursu przez Internet i zdobycia uprawnień do pracy elektryka zdalnie, korzystając ze strony kurs-elektryka.pl.

Czym są uprawnienia SEP online?

Uprawnienia SEP  (elektroenergetyczne) to specjalistyczne kwalifikacje, które są wymagane ustawą dla wszystkich osób pracujących w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi, a także instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi, energetycznymi i gazowymi. Uprawniania upoważniają właściciela do dozoru, obsługi i eksploatacji:

  • urządzeń elektrycznych (uprawnienia G1),
  • urządzeń produkujących, przetwarzających i zużywających ciepło i innych urządzeń energetycznych (uprawnienia G2),
  • sieci wytwarzających przesyłających magazynujących i zużywających paliwa gazowe (uprawnienia G3)

Uprawnienia SEP można wyrobić po uczestnictwie w kursie specjalistycznym i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Uprawnienia zachowują ważność na okres 5 lat, po tym czasie należy je odnowić.

Jak zrobić kurs elektryka online?

W dzisiejszym świecie by zdobyć uprawnienia SEP nie trzeba wychodzić z domu! Wystarczy komputer z dostępem do Internetu by zalogować się na stronie kurs-elektryka.pl i skorzystać zw specjalistycznego kursu online. Szkolenie zawiera cały materiał, którego przyswojenie pozwoli Ci na zdanie egzaminu SEP z pozytywnym wynikiem.

Dlaczego warto skorzystać z oferty kurs-elektryka.pl

Uprawnienia SEP są niezbędne by podjąć pracę na stanowisku elektryka. Dzięki uczestnictwie w kursie przez Internet zdobywa się zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą poszczególnych instalacji, sieci i urządzeń, ale także praktyczne umiejętności, obowiązkowe by pracować pod napięciem w sposób bezpieczny i skuteczny. Kursanci są szkoleni z zakresu obsługi urządzeń, a także czynności kontrolno-pomiarowych, co jest jedną z bazowych umiejętności w zawodzie elektryka.

Uczestnicy kursu przechodzą całościowe szkolenie w formie online – bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Po zakończeniu kursu na stronie kurs-elektryka.pl kursanci mogą wziąć udział w egzaminie na uprawnienia G1, G2 i G3. Egzamin jest przeprowadzany w różnych miastach Polski w formie indywidualnej i ustnej. Egzamin przebiega przed komisją egzaminacyjną. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zakończenie szkolenia np. w formie zdalnej.