W jaki sposób można zabezpieczyć się przed wirusami?

Wirusy wywołują zachorowania u ludzi. Najczęściej są to choroby układu oddechowego i zakażenia układu pokarmowego. Jak skutecznie się przed nimi zabezpieczyć?

Podstawowe zasady

Aby chronić siebie i swoich bliskich przed wirusami należy:

  • szczepić się
  • myć regularnie i często ręce wodą z mydłem, można wykorzystać preparaty odkażające
  • jak najmniej dotykać swoich oczu, nosa i ust
  • nie przebywać w pobliżu chorych osób, mających kaszel, gorączkę, katar
  • w przypadku złego samopoczucia i pojawienia się objawów chorobowych pozostać należy w domu, jeśli objawy utrzymują się skontaktować się z lekarzem
  • po odbyciu zagranicznej podróży, jeśli utrzymuje się zły stan zdrowia, należy udać się do lekarza
  • unikać jedzenia surowego mięsa, podrobów i mleka czasie dalekich podróży

Pamiętaj!

Ważne:

  • szczepionki nie wywołują chorób
  • ręce myjemy długo i dokładnie
  • wirusy najczęściej atakują drogą kropelkową

Należy dbać o siebie i wzmacniać swoją odporność.